CBD

Sport e CBD

sport i cbd
Upala i oksidativni stres temelj su mnogih kroničnih i akutnih zdravstvenih stanja i bolesti ljudi. Upala i oksidativni stres često su uzrokovani i vježbanjem (treningom). 

CBD smanjuje upalu (inflamaciju tkiva) i oksidativni stres i zato se smatra da CBD može imati određeni terapeutski potencijal u oporavku i liječenju sportskih ozljeda kao i umora u mišićima (Gamelinetal. al., 2020.). Uzrok leži u dokazima koji upućuju na to da CBD može potaknuti promjene u oslobađanju kortizola i regulirati upalni odgovor tijela na ozljedu(Yeager i sur., 2010.). Ovo posredovanje je posljedica interakcije između CBD kanabinoida CB1 i CB2 i adenozinskih receptora, što dovodi do smanjenja razine citokina i smanjuje prekomjerno reaktivne imunološke stanice (Burstein, 2015.). Osim toga, čini se da uzimanje CBD-a posreduje u procesima povezanim sa zaštitom od gastrointestinalnih ozljeda povezanih s upalom i potiče zacjeljivanje ozljeda koštanog tkiva (McCartney i sur., 2020.).

Istraživanja su pokazala da CBD izaziva promjene u glukokortikoidima kao što je kortizol kod ljudi (Zuardi A.W.i sur., 1993.), jedan od primarnih homeostatskih regulatora upalnog odgovora na ozljedu (Yeager i sur., 2010.). To je potkrijepljeno nedavnim pregledom literature u sportu koji ukazuje na potencijalne protuupalne učinke kod ljudi i potencijalnu ulogu u performansama sportaša (McCartney etal,2020.). Ova se tvrdnja teoretski temelji na sposobnosti CBD-a da komunicira s receptorima uključenim u kontrolu upale, kao što su CB1 kanabinoid, CB2 kanabinoid, adenozinA2A, kao i u snižavanju razine nekih citokina, kao što su interleukin-1 (IL-1) i faktor nekroze tumora α (TNFα), te u smanjenju regulacije prekomjerno reaktivnih imunoloških stanica, čime se smanjuju učinci kolateralnih upalnih oštećenja u tkivima (Burstein, 2015.). Postoje i dokazi daCBD ima potencijal promicati oslobađanje arahidonske kiseline, što dovodi do veće sposobnosti zacjeljivanja kao rezultat nuklearne regulacije signala rasta posredovanih tvarima kao što su lipoksin A4 i 15d-PGJ2 (Burstein, 2015.).

Zaključno, s obzirom da su interakcija upale i oksidativnog stresa u osnovi mnogih ljudskih bolesti zbog oštećenja tkiva i organa, sugerira se da smanjenje oksidativnog stresa i upala povezane s CBD-om mogu imati značajni terapeutski potencijal u oporavku sportaša (Gamelin i sur., 2020.).
Reference:
Gamelin, F.-X., Cuvelier, G., Mendes, A., Aucouturier, J., Berthoin, S., DiMarzo, V., etal. (2020). Cannabidiolin sport: Ergogenicorelse? Pharmacol. Res. 156:104764. doi: 10.1016/j.phrs.2020.104764
Yeager, M. P., Pioli, P. A., andGuyre, P. M. (2010). CortisolExerts Bi-PhasicRegulation of InflammationinHumans. DoseResponse 9, 332–347. doi: 10. 2203/dose-response.10-013.Yeager
Burstein, S. (2015). Cannabidiol (CBD) anditsanalogs: a review of theireffects on inflammation. Bioorg. Med. Chem. 23, 1377–1385. doi: 10.1016/j.bmc.2015.01. 059
McCartney, D., Benson, M. J., Desbrow, B., Irwin, C., Suraev, A., and McGregor, I. S. (2020). CannabidiolandSportsPerformance: a NarrativeReview of RelevantEvidenceandRecommendations for Future Research. Sports Med. Open 6:27. doi: 10.1186/s40798-020-00251-0
Zuardi, A., Cosme, R., Graeff, F., andGuimaraes, F. (1993). Effects of IpsapironeandCannabidiol on Human ExperimentalAnxiety. J. Psychopharmacol. 7, 82–88. doi: 10.1177/026988119300700112
Dostupni 0-24
info@hemp.hr

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *